Решение на “АНДИ” ООД, № 05-ДО-194-00 от 26.02.2013г.