РЕШЕНИЕ на “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, № 05-ДО-220-00 от 29.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ на “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, № 05-ДО-220-00 от 29.04.2015 г.