Решение на „АСК БУЛ” ЕООД, № 05-ДО-212-00 от 28.04.2014 г.