Решение “Мадметал-97” ЕООД № 05-ДО–168-00 от 28.12.2010 г.