Решение “Гарант” АД № 05-ДО-102-01 от 06.01.2012г.