Решение „България Интернешънъл 2010” ЕООД № 05-ДО-172-00 от 16.06.2011г.

Решение „България Интернешънъл 2010” ЕООД № 05-ДО-172-00 от 16.06.2011г.