Решение “Анди” ЕООД № 05-ДО–76-01 от 08.03.2011 г.