РЕШЕНИЕ № 05-РД-137-00 от 09.06.2015 г. на „ЕКОРЕК БЪЛГАРИЯ” ЕООД