РЕШЕНИЕ № 05-РД-133-00 от 23.04.2015 г. на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД