Регионална Инспекция по околната среда и водите, гр. Враца обявява конкурс за коледно пожелание От 05.12.2012г. до 15.12.2012г.

Конкурса е насочен към всички активни деца, ученици или образователни организации в нашия град. Участниците имат свобода за своето оригинално коледно пожелание.

 

Изисквания за участие:

-          име, презиме, фамилия на участника;

-          пълен адрес по местоживеене;

-          възраст;

-          тел. за връзка;

 

Коледните пожелания ще се приемат в РИОСВ, гр. Враца на адрес:

гр. Враца

ул. «Екзарх Йосиф» № 81

 

 

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ, гр. Враца:

                                         riosv_vr@m.real.net

 

Награждаването ще се проведе на 17.12.2012г. от 16:00 часа в РИОСВ, гр. Враца.

 

Най-оригиналните пожелания ще бъдат отличени с предметни награди. Срок за изпращане до 15.12.2012г.