REACH 2013 - обучение на малки и средни предприятия — регистранти и потребители по веригата

Министерство на околната среда и водите, в сътрудничество с Българска стопанска камара (БСК) и участието на лектор от Европейската агенция по химикали (ECHA) организира семинар на тема „REACH 2013 - обучение на малки и средни предприятия — регистранти и потребители по веригата". Мероприятието ще се проведе на 4 септември 2012 г. в сградата на БСК на улица „Алабин" 16-20, от 9.00 до 17.30 ч. На семинара ще бъдат представени практически примери и разяснения по въпроси относно обмена на данни за целите на съвместното подаване, подготовката и подаването на регистрационно досие, информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция, актуализации на ръководствата за индустрията в помощ на изпълнението на задълженията и по Регламент REACH във връзка с регистрацията. Допълнителна информация относно регистрацията за участие ще бъде публикувана на страницата на БСК (http://www.bia-bg.com/event/) след 22.08.2012 г.