РД на „В 5555” ЕООД, № 05-РД-127-00 от 09.09.2014г.