РД на ЕТ „КАМ – НИКОЛА СТАЙКОВ”, № 05-РД-116-00 от 20.08.2013г.