РД на ЕТ „Георги Костов - 2004” № 05-РД-96-00 от 08.11.2012г.