РД на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ РОКОКО 105” ЕООД, № 05-РД-111-01 от 14.08.2013г.

РД на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ РОКОКО 105” ЕООД, № 05-РД-111-01 от 14.08.2013г.