РД на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ РОКОКО 105” ЕООД, № 05-РД-111-00 от 11.02.2013г.

РД на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ РОКОКО 105” ЕООД, № 05-РД-111-00 от 11.02.2013г.