РД на „Андреев и Сие” ЕООД, № 05-РД-107-00 от 18.01.2013г.