Ранен бял щъркел изпратиха от РИОСВ – Враца в Спасителния център в Стара Загора

 

    В късните следобедни часове на 25 април, на дежурния телефон на РИОСВ – Враца е получен сигнал за намерен в безпомощно състояние щъркел в с. Попица, община Бяла Слатина.

При направения оглед от експерти на РИОСВ – Враца на място е установено, че птицата e от вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Тя е намерена в близост до щъркеловото гнездо, с видимо нараняване на лявото крило.

Щъркелът е транспортиран до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за възстановяване.

 

Белият щъркел е защитен вид на територията на цялата страна, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.