Проверки на всички общини от област Враца

РИОСВ-Враца извършва засилени проверки на всички общини от област Враца по отношение поддържане чистотата на населените места и републиканските и общински пътища.
От всички общини и от Областно пътно управление /ОПУ/ е изискано:
• Длъжностно лице, което ще отговаря за организиране почистването и поддържането на общинските и републикански пътищата;
• График за 2012г. за почистване на общинските и републиканските пътища и прилежащите им терени.


13.12.2011 г.