Проверка по сигнал в с. Борован

 Експерти от РИОСВ – Враца, извършиха незабавна проверка в района на с.Борован по повод постъпил сигнал на зеления. телефон за изхвърлени битови отпадъци в централната част на селото. Установено е, че няма изхвърлени и разпилени отпадъци, както и неизвозени контейнери с битови отпадъци в района от спирката на селото  до училище “Кирил и Методий”.    

                

 

17.08.2012г.

РИОСВ гр. Враца