Проверка на тринадесет екземпляра от видове, включени в Регламент ЕО №338/97

Експерти на РИОСВ – Враца извършиха проверка на тринадесет екземпляра от видове, включени в Регламент ЕО №338/97 – австралииски кралски папагал, бернардова розела и голям александър. Птиците са размножени на затворено и  маркирани със затворен пръстен. Родителските двойки, притежват регистрационни карти, издадени от РИОСВ – Враца.

Съгласно Ковенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /CITES/ определени видове се нуждаят от регулиране на търговията с тях за да се избегне опасността от използване, което е несъвместимо с оцеляването им. Такива са например всички видове папагали с изключение на малкият александер /Psittacula krameri/, розовобузата неразделка /Agapornis roseicolis/, холандската нимфа или корела – /Nymphicus hollandicus/ и вълнистото попагалче /Melopsittacus undupatus/ и подлежат на задължителна регистрация в РИОСВ. Регистрацията е безплатна. Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават оцеляването на видовете в естествената им среда. Всяка година милиони растения и животни се отнемат от дивата природа, за да се задоволи любителското търсене.

 

 

 

14.08.2012г.

РИОСВ - Враца