ПРОВЕРКА НА РИОСВ-ВРАЦА НЕ КОНСТАТИРА НАЛИЧИЕ НА ЖЪЛТО ПЕТНО И УМРЯЛА РИБА В РАЙОНА НА ПРИСТАНИЩЕ КОЗЛОДУЙ

Във връзка със сигнал, постъпил на “зеления телефон” в РИОСВ-Враца в 12.20ч. на 15.09.2011г. и от дирекция “ПОС” на МОСВ за наличие на жълто петно и умряла риба в река Дунав, в района на пристанище Козлодуй е извършена незабавна проверка от експерти от РИОСВ-Враца, съвместно с представители на РЛ-Враца, ОУПБЗН - Враца и ИАРА-Враца.
От извършения оглед не е установено оцветяване на реката и следи от нефтопродукти по брега. Вследствие на продължителните високи температури през сезона, в района на пристанището нивото на реката е силно занижено. Водата в този участък на българския бряг е застояла и поради наличието на водорасли и растителна маса протичат гнилостни процеси. Открит е един екземпляр умряла риба с приблизително тегло 2 кг. От служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е обходена река Дунав от устието на р. Огоста до Оряхово, при което не са открити други мъртви екземпляри. От катер на Гранична полиция е обходен и района от пристанище Оряхово до пристанище Козлодуй, където също не са констатирани замърсявания и наличие на умряла риба.
Поради ниското ниво на водите в река Дунав е спряно корабоплаването в този участък. В района на пристанище Козлодуй няма плавателни съдове.
Взети са водни проби за анализ от Акредитирана Регионална лаборатория – Враца от пристанище Козлодуй при кораба “Радецки”.
Всички анализирани на място показатели са под пределно допустимите концентрации за категорията водоприемник.

 

15.09.2011 г.