Проверен е сигнал за миризма на сяра в кв. „Кулата“, гр. Враца

          Експертите от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка на 26 юли след   пренасочен сигнал на „зеления телефон“ от Дирекция „Национална система 112” към МВР за неприятна миризма на сяра в кв. „Кулата“ в гр. Враца.

          По време на проверката е извършен обход.  В квартала и в района около него няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии изпускани в атмосферния въздух. Органолептично не е усетена специфичната миризма на сяра.

          Данните от измерванията на въздуха от автоматичната измервателна станция (АИС) на ЖП-гара Враца през изминалото денонощие не показват превишения на нормите по измерваните показатели.