Експерти от РИОСВ - Враца работят по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”     тук