Продължават проверките в защитена зона “Златията”

          РИОСВ – Враца, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и представители на ловните дружинки в региона продължават с проверките в защитена зона “Златията”.

          На 23 януари беше направен първия за годината обход на защитената зона, при който се следеше за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Основната цел на акцията е опазването и защитата застрашената в световен мащаб малка белочела гъска. Този вид  много често се бърка с голямата белочела гъска и така ятата стават обект на случаен или бракониерски отстрел.

          Защитена зона “Златията” е решаваща за опазването на зимуващата малка белочела гъска у нас. Там е мястото за хранене и почивка на ятата от този вид през зимата. В местността са установени още 122 вида птици, от които 45 са вписани в Червената книга на България, а 53 са с европейско природозащитно значение. Тук е и единственото място в България, където през последните години се наблюдава и голямата дропла.

          Съвместната дейност с БДЗП по контрол в зоната се провежда за трета поредна година и към момента не са констатирани нарушения.