Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за  инвестиционно предложение: Реконструкция и модернизация на 6(шест) броя птицевъдни халета на ферма Козлодуй в ПИ № 37798.511.7 в местност “Мерите”, в землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца,  с възложител:  “ЯЙЦА И ПТИЦИ” АД,  гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца

 

На основание чл. 17, ал.1,т3 от наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ Враца е получено уведомление от “ЯЙЦА И ПТИЦИ” АД,  гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: Реконструкция и модернизация на 6(шест) броя птицевъдни халета на ферма Козлодуй в ПИ № 37798.511.7 в местност “Мерите”, в землището на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца.

   Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 03.12.2010г. от 14.00ч. в заседателната зала на Общинска администрация, община Козлодуй, обл. Враца.

   Докладът за ОВОС е на разположение всеки работен ден на следните места:

-          от 08.00ч. до 17.00ч. в Община Козлодуй, общинска администрация, стая №3, “Еко инвест холдинг”, ул. “Кирил и Методий” №1, ет. 2;

-          в РИОСВ Враца – в рамките на приемната време.

Писмени становища могат да се предоставят в Община Козлодуй, общинска администрация, стая №3   или на срещата за обществено обсъждане.

 Обявата е публикувана във в-к «Конкурент», бр. 211/3353/ от 02.11.2010г.

За контакти по общественото обсъждане от стана на възложителя:   “ЯЙЦА И ПТИЦИ” АД,  гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца – Бисер Игнатов, тел. 09161/2468