Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС в гр.Козлодуй и с.Хърлец, община Козлодуй

На 29.03.2011 г. ще се проведе обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци (НХРАО). Срещата с обществеността ще се състои от 17.00 часа в Дома на енергетика в община Козлодуй и на 30.03.2011 г. в читалище “Никола Вапцаров” в с. Хърлец, община Козлодуй.