Пожар възникнал на територията на “ДЪБ”АД, гр.Враца

Проверка на РИОСВ-Враца във връзка с пожар възникнал на територията на “ДЪБ”АД,гр.Враца     Във връзка със сигнал,постъпил на “Зеления телефон” в РИОСВ-Враца в 16:45ч. на 05.04.2012г. за възникнал пожар на територията на “ДЪБ”АД,гр. Враца бе извършена незабавна проверка от експерти от РИОСВ-Враца.

  От проверката бе установено,че на територията на “ДЪБ”АД,гр.Враца ,на площадка стопанисвана от ЕТ”КАМ-Никола Стойков”към 16:45ч. на 05.04.2012г. е възникнал пожар вследствие на запалване на минимални количества бои и лакове /в баки/,трина и суха тревна растителност.Пожарът е овладян към 17:20ч.на 05.04.2012г. от органите на ОУ ПБЗН-Враца.Причините за възникването на пожара не са установени.

   

 

       АИС “ЖП Гара “Враца не е регистрирала превишение на основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух на гр.Враца /О3

,СО3,SО2.,NO,NO2,ФПЧ10/ за 05.04.2012г.

 

 

  

06.04.2012г.

Пресцентър РИОСВ -.Враца