Пожар на площадка на „Екобулсорт”

            Продължават  дейностите по потушаване на възникналия  на  02.05.2012г. пожар в промишлената зона на гр.Враца на площадка на „Екобулсорт”ЕАД-гр.София,  за съхранение на нерециклируеми отпадъци /бали с пластмаса, хартия и текстилни отпадъци/ Данните от Мобилна Автоматична Станция  към  Изпълнителна агенция по околна среда  гр.София на измерените показатели за периода от 19.00ч. на  03.05. 2012г. -7.00 ч на  04.05. 2012г. показват че :   

       Най-високата регистрирана стойност отчетена за периода на измерените концетрации на вредни вещества  остават в  нормите и са както следва:

      за   азотен оксид - 4,0mg/m3, в 22.00 часа, на 03.05.212г.;

             азотен диоксид- 12,0mg/m3, в 02 часа на 04.05.2012г. при норма 200mg/m3,

            серен диоксид-26,0 mg/m3, в 24,00  на 03.05.2012г. при норма 350mg/m3,

            амоняк - 0,005mg/m3 в 20,00 на 03.05.2012г.и 7,00 часа на 04.05.2012г.при норма 0,25mg/m3,

            озон -101 mg/m3  в 24,00 часа на03.05.2012г при норма 180mg/m3,

            сяроводород -0,000 mg/m3, при норма 0,005 mg/m3,

             метанови въглеводороди  1,4 mg / m3, в 6,00часа на 04.05.2012г. ;

             неметанови въглеводороди  2,2mg / m3, в 6,00  на 04.05.2012г.;

            въглероден оксид -1,4 mg / m3 в 2,00 часа, при норма 10 mg/m3

       

              към  8.00 часа на 04.05.2012г  Измерените концетрации на вредни вещества  остават в  рамките на пределно допустимите норми  и са както следва:

 

-          към  8.00 часа на 04.05.2012г. : азотен оксид - 4,0mg/m3, азотен диоксид- 8,0mg/m3, при норма 200mg/m3, серен диоксид-11,0 mg/m3, при норма 350mg/m3, амоняк - 0,004mg/m3 при норма 0,25mg/m3, озон -37 mg/m3  при норма 180mg/m3, сяроводород -0,000 mg/m3, при норма 10 g/m3, метанови въглеводороди 1,4 mg / m3, неметанови въглеводороди 1,00 mg / m3, въглероден оксид -1,2 mg / m3.С коростта но вятъра е 0,4 м/ секунда – безветрие.Посока на вятъра север-североизток. -3м в секунда.към 1ч.

 

04.05.2012 г.