Пожар на площадка на „Екобулсорт” 17.00 ч.

            Във връзка с възникналия  на  02.05.2012г. пожар в промишлената зона на гр.Враца на площадка на „Екобулсорт”ЕАД-гр.София,  за съхранение на нерециклируеми отпадъци /бали с пластмаса, хартия и текстилни отпадъци/ измерените концетрации на вредни вещества  остават в  норми и в 17.00ч. на  04.05.2012г са както следва:

 

      за   азотен оксид - 2,0mg/m3;

             азотен диоксид- 6,0mg/m3 при норма 200mg/m3,

            серен диоксид- 11,0 mg/m3 при норма 350mg/m3,

            амоняк - 0,006mg/m3 при норма 0,25mg/m3,

            озон - 68 mg/m3  при норма 180mg/m3,

            сяроводород - 0,000 mg/m3, при норма 0,005 mg/m3,

             метанови въглеводороди - 1,2 mg / m3 ;

             неметанови въглеводороди -  0,1mg / m3;

            въглероден оксид - 1,1 mg / m3  при норма 10mg/m3

       

04.05.2012 г.