Потушен е пожара на площадката на „Екобулсорт”

            В  2.30часа на 05.05.2012г.  бе потушен  възникналия  на  02.05.2012г. пожар  в промишлената зона на гр.Враца на площадка на „Екобулсорт”ЕАД-гр.София,  за съхранение на нерециклируеми отпадъци /бали с пластмаса, хартия и текстилни отпадъци/. Измерените концетрации на вредни вещества  остават в  норми и към 10.00ч. на  05.05.2012г. са както следва:

 

      за   азотен оксид – 2,00mg/m3;

             азотен диоксид- 7,0mg/m3 при  норма 200mg/m3,

            серен диоксид- 5,0 mg/m3 при  норма 350mg/m3,

            амоняк - 0,000mg/m3 при  норма 0,25mg/m3,

            озон - 36 mg/m3  при  норма 180mg/m3,

            сяроводород - 0,000 mg/m3, при  норма 0,005 mg/m3,

            метанови въглеводороди - 1,4 mg / m3 ;

            неметанови въглеводороди -  1,0mg / m3;

            въглероден оксид - 1,2 mg / m3 при норма 10 mg/m3

       

05.05.2012 г.