Природна забележителност „ПОНОРА“

Цели на обявяване: пещера

Местоположение:

Област: Враца; Община: Враца; Населено място: с. Чирен

Площ: 17,2 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № 2810 от 10.10.1962 г. на ГУГ (ДВ, бр. 56/1963)

Режим на дейности:

  1. Забранява се събирането на камъни и разкриването на кариери в района на природната забележителност;
  2. Забранява се влизането в пещерите, унищожаването и чупенето на образуванията (сталактити и сталагмити в тях), както и замърсяването им;
  3. Забранява се събирането или унищожаването на пещерната фауна;
  4. Забранява се писането и драскането по стените, влизането с факли и други димящи осветителни тела, както и всички действия, които водят до загрозяване или унищожаване на пещерите;
  5. Забранява се използването на пещерите за стопански нужди (гъбарници, винарски изби, мандри и други). Това става, когато те нямат научно (геоложко или археологическо, палеонтологично ) и естетично значение.

Природна забележителност „Понора“, представлява водна пещера в рида Милин камък, Западен Предбалкан.

На север от гр. Враца се намира Чиренско – Лиляшкия карстов район. Състои се от две нива – повърхностно и подземно – водно. Във второто ниво е разположена пещерата “Понора”.

Дълга е около 3 500 метра и е открита и изследвана през 1960 г. Полусляпата долина, в най-ниската част на която е пещерата представлява естествен водосбор. През сравнително тясното си гърло “Понора” приема огромни количества дъждовна и подпочвена вода.

В пещерата тече подземна река, която образува серия от тесни дълги езера, на места много дълбоки. На около 500 метра по дължина на природната забележителност има малък водопад. Последното езеро и реката завършват със сифон, чиято вода се излива в живописен карстов извор Жабокряк. Има много синтрови прегради, сталактони, сталагмити и сталактити.