ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА РИОСВ-ВРАЦА „ДЕЙНОСТИ ПО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ „ВРАЧАНСКИ КАРСТ”

РИОСВ-Враца, бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", организира пресконференция за представяне на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”.

Проектът е с номер:  DIR-5113325-17-115 и е одобрен със Заповед № РД-529/02.07.2012г на МОСВ, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" , приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие". Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.

Целта на проекта е опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст" и  има обхват на дейност:

·         Маркиране на терен на границите на резерват „Врачански карст".

·         Ремонт на Опознавателен маршрут „Воеводин дол-Скакля".

·         Обозначаване подходите с табели, изработка и поставяне на информационни табла, изграждане на кътове за отдих и подновяване на маркировката по маршрути „Бистрец-Леденика" с изходен пункт"; кв.Бистрец, маршрут „Ботев път" с изходен пункт местността „Кръстиля" и маршрут „Кривите" с изходен пункт кв. „Медковец".

·         Закупуване и поставяне на интерактивна информационна табела на подходящо централно място в града, с информация за маршрутите и режимите в резервата, по повод отбелязване на 30 годишнината от обявяването му.

  • Издаване на информационни материали за резерват „Врачански карст“. Повишаване на познанията в областта на защитените територии и биоразнообразието и екологичната култура на учащи, чрез преминаване по опознавателен маршрут в резерват "Врачански карст". Провеждане на конкурс за най-чисто населено място, граничещо с резерват "Врачански карст" - традиционно мероприятие. Изработване на тениски, шапки, химикалки и туристически раници с логото на резервата, във връзка с отбелязване на 30 годишнината от обявяването на резервата. Изработване на информационно образователен филм за резерват „Врачански карст“.
  • Оборудване на информационен и посетителски център в съществуващо помещение.

 

Пресконференцията ще се проведе на 13 декември 2012 г., (четвъртък) от 15.30 часа, в информационния   център  на        РИОСВ-Враца.
           РИОСВ-Враца кани представителите на национални, регионални и местни медии, както и журналисти на свободна практика и представители на институции
, с интерес към природозащитата и опазването на околната среда, да участват в пресконференцията и се запознаят с проекта.  

 

Контакти:         

РИОСВ – Враца, гр. Враца 3000,  ул. „Екз. Йосиф” №81

тел. 092 / 991775, 092/ 629211

Електронна поща: riosv_vr@m-real.net

Интернет страница: www.vracakarst.com