Площадката пред сградата на РИОСВ-Враца отново е изпъстрена с детски рисунки

          За втори пореден път този месец, РИОСВ - Враца организира рисунка на асфалт. В мероприятието участваха деца от град Враца, които рисуваха днес на площадката пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Враца. Темата е “Природата на резерват “Врачански карст”. Преди да започнат да рисуват, пред децата и техните родители беше представен филм за резерват “Врачански карст”. Вдъхновени от гледките, растенията и животните, на асфалта се появиха рисунки на прилепи, лешояди и растението - алпийско плюскавиче, характерни за резервата. Малките художници получиха награди за направените рисунки.

          Мероприятието е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Снимки