Пет защитени птици спасени от РИОСВ-Враца

От началото на май експертите от РИОСВ-Враца спасиха 3 малки черношипи ветрушки и 2 млади екземпляра от разред врабчоподобни. Птиците,защитени от Закона за биологичното разнообразие, са намерени в безпомощно състояние.

След сигнали на „зеления телефон“ на инспекцията за бедстващи птици са извършени  4 извънредни проверки. Експертите са преценили състоянието и са оказали  първа помощ и подготовка за транспортиране на птиците за лечение и доотглеждане в Спасителен център за диви животни - Стара Загора.

 

Повече информация за това как да реагирате, когато намерите бедстващити птици и животни, ще намерите на страницата на РИОСВ-Враца  http://riosv.vracakarst.com/.