Отбелязване на Световния ден на водата – 22 март

Стартираха инициативи РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март

 
                  С презентация и викторина за водата пред шестокласници от СОУ «Козма тричков», гр. Враца започнаха инициативите, с които РИОСВ – Враца, съвместно с БДУВДР – Плавен отбелязват Световния ден на водата.

Чрез представянето на презентацията на тема «Водата – чудото на природата» и забавна викторина, представена от експерт от Природозащитен център «Натура» към ДПП «Врачански балкан», децата разбраха посланието на Националната кампания на МОСВ -  «Всяка капка си струва».

С допълнителна информация към презентацията на РИОСВ – Враца и в помощ на децата при отговорите на викторината участваха и всички гости на мероприятието – експерти от Басейнова дирекция за управление на водите «Дунавски район», бюро Враца, Регионална лаборатория - Враца към ИАОС и представители на Община Враца.

След раздаването на награди за всички участници, децата посетиха РЛ – Враца, където наблюдаваха анализиране на проби на питейна вода от водопроводната мрежа на Враца.

 

 

20.03.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца