Организирането на пунктове за изкупуване на охлюви приключва на 1 май

Първи май е крайният срок, в който желаещите да разкрият пунктове за изкупуване на охлюви, могат да подадат уведомление в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви от природата за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. Събират се два вида – лозов (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia).

Регистрираните пунктове трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхранение, подходящ амбалаж и транспорт на живите охлюви, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да връщат незабавно в природата маломерните охлюви, предадени при тях.

След изтичане на срока, в който се приемат уведомленията, лицата, извършили нарушение или не отговарящи на посочените условия, подлежат на санкции съгласно Закона за биологично разнообразие.

Глоба от 100 до 1000 лв. за физическо и от 200 до 5000 лв. за юридическо лице очаква всеки в региона, който изкупува охлюви, без да е уведомил РИОСВ – Враца.