ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 г. - REACH

Експерти от РИОСВ – Враца проведоха обучение за разясняване на измененията на Регламент REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества. Обучението се проведе в Индустриална стопанска камара Враца, а темата на семинара беше Прилагане на Регламент ЕС 453/2010 /нов формат и съдържание на информационни листи за безопасност/ и прилагане на Закона за отговорността на предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Лектори на семинара бяха експертите от Инспекцията по околна среда – Враца Ивайло Маринов, гл. експерт “Опасни химични вещества” и Ани Георгиева, мл. експерт “Екологична отговорност и екологична щета”.

            Обучението беше насочено към всички фирми и предприятия от химическата индустрия.

Бизнесът във Враца беше представен от АЕЦ “Козлодуй” и Холсим България АД. По-силно присъствие имаше от страна на дружествата от София, Пловдив и Шумен. 

за презентацията натиснете тукuser_pic/Regulation-453-Final.ppt