Общо 18 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Враца получават финансиране от ПУДООС

Общо 18 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Враца ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2016г.” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

 

                                                            

Общини и кметства

 

1

КМЕТСТВО БАУРЕНЕ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ

2

КМЕТСТВО ЧЕЛОПЕК, ОБЩИНА ВРАЦА

ПРИЯТЕЛИ НА СПОРТА И ПРИРОДАТА

3

КМЕТСТВО КОСТАЛЕВО, ОБЩИНА ВРАЦА

КОСТАЛЕВО - ЧИСТО И ЗЕЛЕНО СЕЛО

4

КМЕТСТВО ПОПИЦА, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА С. ПОПИЦА

5

ОБЩИНА ОРЯХОВО

КЪТ ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПАРК ЛОВЕН ДОМ, ГР. ОРЯХОВО

6

КМЕТСТВО БУТАН, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ПОЧИСТВАНЕ НА ПАРК ДО КМЕТСТВОТО И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПОЧИСТЕНИТЕ ПЛОЩИ

7

ГОРНА КРЕМЕНА КМЕТСТВО, ОБЩИНА МЕЗДРА

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЦЕНТЪРА НА С. ГОРНА КРЕМЕНА В КЪТ ЗА ОТДИХ НА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА СЕЛОТО

8

ВОЙВОДОВО КМЕТСТВО, ОБЩИНА МИЗИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРКОВА ЗОНА В С. ВОЙВОДОВО

9

ГОРНА БЕШОВИЦА КМЕТСТВО, ОБЩИНА МЕЗДРА

СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В С. ГОРНА БЕШОВИЦА

10

КРИВА БАРА КМЕТСТВО, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ЕКО КЪТ - ОБЕДИНЕНА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

 

                   Училища и обединени детски комплекси

11

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. КРАВОДЕР, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

12

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ

"СПОРТ И ОКОЛНАТА СРЕДА"

13

ПГТ КОСТА ПЕТРОВ, С. БОРОВАН

НАШИЯТ ПАРК ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

14

ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, С. СЕЛАНОВЦИ, ОБЛ. ВРАЦА

КЛАСНА СТАЯ ПОД НЕБЕТО В ОУ Н. Й. ВАПЦАРОВ, С. СЕЛАНОВЦИ

15

НУ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ, ГР. РОМАН

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ

16

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. ГАБАРЕ, ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

 

                 Детски градини

17

ОДЗ РАДОСТ, ГР. КОЗЛОДУЙ

ЕКО ЗАНИМАЛНЯ

18

ЦДГ ПЧЕЛИЦА, С. СОФРОНИЕВО, ОБЩ. МИЗИЯ

ЕКОЛОГИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ  НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА И ЗОНИ ЗА ОТДИХ Н ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА