Oбществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение “Добив и първична преработка на индустриални минерали”

  • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение “Добив и първична преработка на индустриални минерали- глауконитова суровина в находище “Дълбоки дол” с площ 47,49 хектара- участъци “Мишовец” и “Синия бряг”, с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца”, с възложител: „Симекс” ЕООД (срещите ще се проведат на 15 и 16 февруари 2017 г.)