Няма замърсяване на атмосферния въздух във Враца

   С мобилна автоматична станция Регионалната лаборатория в Плевен към ИАОС – София провери параметрите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух във Враца. Измерванията се проведоха за период от 3 денонощия, считано от 16 часа на 24 до 16 часа на 27 август.  Пунктът за мониторинг бе ситуиран в двора на училище „Давид Тодоров“, ж. к. „Дъбника“. Резултатите от измерването на вредни вещества (замърсители) показаха, че няма превишения на пределно допустимите концентрации.

 

   Предстои извършване на нови измервания с мобилна автоматична станция за сравняване на резултатите, получени от извънредния мониторинг. Той бе предизвикан от зачестили сигнали и жалби от жители на Враца и околностите  за неприятни миризми и замърсяване на въздуха.