Няма превишения на нормите за качеството на въздуха

   От 16 ч. на 24 август до 12 ч. на 25 август не са констатирани превишения на пределно допустимите концентрации на параметрите на качеството на атмосферния въздух. Данните са от мобилната автоматична станция, която е позиционирана при училище „Давид Тодоров“ в   квартал „Дъбника“. Мобилната станция извършва 72-часови непрекъснати измервания на атмосферния въздух за локализиране на неорганизирани източници на емисии. Измерванията продължават и към настоящия момент. След приключване на мониторинга получените резултати ще бъдат анализирани и оповестени.

 

   Тези измервания са във връзка със зачестилите сигнали за неприятни миризми в различни квартали на гр. Враца. РИОСВ-Враца изиска допълнително измерване на параметрите,  характеризиращи качеството на атмосферния въздух в града. Регионалната лаборатория-Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда изпрати мобилна автоматична станция (МАС).