Няма констатирани нарушения при извънредната проверка на ПЗ „Гълъбарника“

По сигнали, подадени на „зеления“ телефон и по електронната поща в РИОСВ – Враца, за подготвителни дейности по пробивно-взривни работи в близост до Природна забележителност „Гълъбарника“, в землището на с. Кунино, община Роман, експерти направиха извънредна проверка.

Не са констатирани нарушения в режимите на защитената територия съгласно заповедта за обявяване. На мястото, където са извършени подготвителните дейности по пробивно-взривни работи от фирма-концесионер „Бивар-АД“ са взети GPS координати.

Проверката на РИОСВ – Враца установи, че подготвителните дейности се извършват в концесионната площ на кариерата и не попадат в границите на защитената територия. Взривното поле се намира на около 200-250 метра от входа на пещерата „Гълъбарника“.

Дейностите на кариерата са одобрени с Решение по ОВОС на Директора на РИОСВ – Враца.