ОБЩИНА РОМАН УСПЯ ДА “ПРОМЕНИ ОБЛИКА СИ ЗА 10 ДНИ”

Завърши конкурсът “Промени облика си за 10 дни”, който се провежда по повод...

ДЕЦА ЗАСАДИХА ДРЪВЧЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

Със засаждане на дръвчета започнаха инициативите във връзка с Деня на...

22 април 2011 г. – „Милиард действия в зелено” за Деня на Земята

РИОСВ – Враца се включва с отбелязването на Деня на Земята – 22 април с 3 инициативи. Мероприятията ще започнат на 20 април със засаждане на фиданки червен дъб в две детски заведения в гр. Враца. В ОДЗ “Единство Творчество Красота” ще бъдат засадени дръвчета в двора на детското заведение от 9,30 часа. В 10,30 часа фиданки ще бъдат засадени и в ОДЗ “Слънце”. Обявеният на 5 април конкурс “Промени облика си за 10 дни” също...

ДЕСЕТ ПРОЕКТА ОТ ВРАЧАНСКО ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС

Десет проекта от Област Враца ще получат финансиране в рамките на...

РИОСВ – ВРАЦА СЕ ВКЛЮЧВА В КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАРА ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

РИОСВ – Враца се включва с Кампанията за събиране на стара техника и...

ДО 1 МАЙ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЖИВИ ОХЛЮВИ

  РИОСВ-Враца приема уведомления за разкриване на пунктове за изкупуване...

ЕКОЕКСПЕРТИ СЪБРАХА ПОВЕЧЕ ОТ ТОН БОКЛУЦИ ОТ 3 ПЪТИ ОТБИВКИ

Във връзка с пролетното почистване и националната кампания “Да почистим...

ЕКОЕКСПЕРТИ ЧИСТЯТ ДВА ЗАМЪРСЕНИ УЧАСТЪКА

РИОСВ – Враца съвместно с Регионална лаборатория – Враца се включва в...

ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 г. - REACH

Експерти от РИОСВ – Враца проведоха обучение за разясняване на...

ГЛОБИХА ОБЩИНА РОМАН ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСЕЧНИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

Експерти от РИОСВ – Враца наложиха санкция на Община Роман за неизпълнение...

ЕКСПЕРТИ НАЛОЖИХА САНКЦИЯ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

Експерти на РИОСВ – Враца наложиха санкция на Община Оряхово за...