ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на газо-кондензатно находище „ Койнаре”

РИОСВ Враца уведомява заинтересованата общественост, че в Инспекцията е предоставен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ на инвестиционно предложение за: „Разработване и усвояване на газо-кондензатно находище „ Койнаре” в блок А-Ловеч, включващо четири участъка : Борован, Враняк, Девинци и Садовец”, с възложител: „Дайрект Петролеум България” ЕООД, гр. София. Горепосочения Доклад за...

Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от ПМГ- Враца РИОСВ – Враца отбеляза 2-ри февруари – Световен ден на влажните зони под наслов: “Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване” с ученици от 11е клас на Природо-математическа гимназия “Акад. Иван Ценов”- Враца. На учениците беше представена презентация относно значимостта на влажните зони, мястото на България в...

Световен ден на влажните зони – 2 февруари

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 273 хектара. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров...

“Булбрю БГ” – пивоварна “Леденика и ММ”

Във връзка със сигнал, постъпил в РИОСВ-Враца с Вх. №В-2413/13.12.2011г. от “ВиК” ООД, район гр. Мездра, за замърсяване на река Моравишка с отпадъчни води от производствената дейност на “Булбрю БГ” – пивоварна “Леденика и ММ” в гр. Мездра, на 14.12.2011г. от експерти на РИОСВ-Враца е извършена проверка на фирмата. При проверката е констатирано, че поради неплатени сметки от страна на пивоварната към ВиК дружеството е...

Състоя се работна среща с Кметове на Общините в Област Враца

На 20.01.2012г. /петък/ от 10.00 часа в информационния център на РИОСВ- Враца се състоя работна среща с кметове на общини, техни представители и експерт от Областно пътно управление- Враца. Проведената среща е във връзка с осъществяването на правомощията на кметове на общини, регламентирани в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, както и необходимостта от почистване на пътищата от републиканската и...

Експерти от РИОСВ Враца и представители на Българската орнитологична централа извършиха ежегодния мониторинг на водолюбиви птици

Над 700 водолюбиви птици преброиха експертите на РИОСВ-Враца при извършване на ежегодния мониторинг. Най-голям брой бяха лиските и зеленоглавите патици. По време на преброяването бяха определени и видовете бяла и сива чапла, голям корморан и звънарка. Наблюдението е извършено на 14 януари на територията на язовир “Дъбника”, по поречието на река Искър от с. Люти брод до с. Чомаковци и язовир “Еница”. Освен...

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА И ГРАНИЧНИ КОНТРОЛНОПРОПУСКВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

Съгласно чл.16в от Закона за управление на отпадъците дейността по подържане чистотата на пътищата е задължение на техните собственици- Агенция «Пътна инфраструктура» и общините. При извършените проверки от експерти на РИОСВ-Враца на общините в Област Враца по отношение поддържането чистотата на населените места и пътищата се установи: 1. В Община Борован – констатира се изхвърляне на битови отпадъци...

ПРИЗОВЕ ЗА „НАЙ-ЗЕЛЕН ГРАД” И „НАШИЯТ ЗЕЛЕН ГРАД” ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ”

Завърши третия етап от Националната кампания ”Зелена България”, финансирана от Оперативна програма “ Околна среда “. На 13-декември на съвместна церемония с “Дарик” радио в музея “Земята и хората” от 13.00 часа бяха връчени призовете в категориите “Най-зелен град” и “Нашият зелен град” за граждански инициативи. Министър Нона Караджова присъди призове „Зелена България" за най-зелен град за 2011 г. и за граждански...

Във връзка със замърсяване на атмосферния въздух на гр. Козлодуй, обл. Враца

Във връзка с постъпил към 15:30 на 28.11.2011г. от тел. 112 в РИОСВ-Враца сигнал за обгазяване на гр. Козлодуй, обл. Враца вследствие от пожар възникнал на румънска територия /запалена растителност и дървесна маса/ Ви информираме, че на територията на гр. Козлодуй се извършва мониторинг на околната среда за установяване концентрациите на вредни вещества в приземния слой на атмосферния въздух от Мобилната...

Проверки на всички общини от област Враца

РИОСВ-Враца извършва засилени проверки на всички общини от област Враца по отношение поддържане чистотата на населените места и републиканските и общински пътища. От всички общини и от Областно пътно управление /ОПУ/ е изискано: • Длъжностно лице, което ще отговаря за организиране почистването и поддържането на общинските и републикански пътищата; • График за 2012г. за почистване на общинските и...