Проверки на всички общини от област Враца

РИОСВ-Враца извършва засилени проверки на всички общини от област Враца по отношение поддържане чистотата на населените места и републиканските и общински пътища. От всички общини и от Областно пътно управление /ОПУ/ е изискано: • Длъжностно лице, което ще отговаря за организиране почистването и поддържането на общинските и републикански пътищата; • График за 2012г. за почистване на общинските и...

Инструкции по прилагане измененията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗУО

Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците Съгласно изискванията на § 18, ал. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО) съществуващите площадки за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба...

РИОСВ – ВРАЦА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА СКЪТ В РАЙОНА НА СЕЛО МАЛО ПЕЩЕНЕ

Във връзка със сигнал, постъпил по електронна поща в РИОСВ-Враца (Вх. № В-1888/10.10.2011г.) в 1400 ч. на 10.10.2011г., за замърсяване на река Скът в района на село Мало Пещене, общ. Враца, бе извършена незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Враца, БДУВДР-Плевен и АРЛ-Враца. Сигналът е подаден от г-н Милен Стоянов, който живее в гр. София и е получил информацията за замърсяване на реката от родителите си. По тяхна...

РИОСВ – ВРАЦА СЕ ВКЛЮЧВА В ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ТУРИЗМА

Директорът и експерти от РИОСВ – Враца ще се включат в Деня на туризма – 27 септември с еднодневна туристическа обиколка. Преходът е организиран от Областна администрация на Област Враца и ще се проведе на 30 септември 2011 г (петък). Маршрутът е специално избран, като един от най-интересните за туризъм с изключително красиви природни гледки и богато биоразнообразие. Обиколката ще стартира от Туристическия...

ПРОВЕРКА НА РИОСВ-ВРАЦА НЕ КОНСТАТИРА НАЛИЧИЕ НА ЖЪЛТО ПЕТНО И УМРЯЛА РИБА В РАЙОНА НА ПРИСТАНИЩЕ КОЗЛОДУЙ

Във връзка със сигнал, постъпил на “зеления телефон” в РИОСВ-Враца в 12.20ч. на 15.09.2011г. и от дирекция “ПОС” на МОСВ за наличие на жълто петно и умряла риба в река Дунав, в района на пристанище Козлодуй е извършена незабавна проверка от експерти от РИОСВ-Враца, съвместно с представители на РЛ-Враца, ОУПБЗН - Враца и ИАРА-Враца. От извършения оглед не е установено оцветяване на реката и следи от нефтопродукти по...

УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ЗА ПЗ “БОЖИТЕ МОСТОВЕ”

Експерти на РИОСВ – Враца констатираха поредно недобросъвестно отношение към обновените съоръжения и указателни табели към Природна забележителност “Божите мостове”, край село Лиляче. При извършване на контролната си дейност на 03.09.2011 г., експерти от екоинспекцията установиха, че е направен опит за трошене на указателната табела на разклона за с. Лиляче. През последния месец беше установено и...

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “БОЖИТЕ МОСТОВЕ” ВЕЧЕ Е ЧИСТА

Засилената туристическа дейност остави своя отпечатък в природна забележителност “Божите мостове”, край с. Лиляче. Защитената територия стана една от най-посещаваните туристически дестинации на територията на Област Враца. В Деня на националните паркове /21.05.2011 г./ РИОСВ – Враца, НПО и представители на обществеността се включиха в дейностите по монтиране на маси и пейки, кошчета за отпадъци в местността и...