ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на газо-кондензатно находище „ Койнаре”

РИОСВ Враца уведомява заинтересованата общественост, че в Инспекцията е предоставен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ на инвестиционно предложение за: „Разработване и усвояване на газо-кондензатно находище „ Койнаре” в блок А-Ловеч, включващо четири участъка : Борован, Враняк, Девинци и Садовец”, с възложител: „Дайрект Петролеум България” ЕООД, гр. София. Горепосочения Доклад за...

Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от ПМГ- Враца РИОСВ – Враца отбеляза 2-ри февруари – Световен ден на влажните зони под наслов: “Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване” с ученици от 11е клас на Природо-математическа гимназия “Акад. Иван Ценов”- Враца. На учениците беше представена презентация относно значимостта на влажните зони, мястото на България в...

Световен ден на влажните зони – 2 февруари

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 273 хектара. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров...

“Булбрю БГ” – пивоварна “Леденика и ММ”

Във връзка със сигнал, постъпил в РИОСВ-Враца с Вх. №В-2413/13.12.2011г. от “ВиК” ООД, район гр. Мездра, за замърсяване на река Моравишка с отпадъчни води от производствената дейност на “Булбрю БГ” – пивоварна “Леденика и ММ” в гр. Мездра, на 14.12.2011г. от експерти на РИОСВ-Враца е извършена проверка на фирмата. При проверката е констатирано, че поради неплатени сметки от страна на пивоварната към ВиК дружеството е...