Публична покана

Проверка по сигнал в с. Борован

 Експерти от РИОСВ – Враца, извършиха незабавна проверка в района на с.Борован по повод постъпил сигнал на зеления. телефон за изхвърлени битови отпадъци в централната част на селото. Установено е, че няма изхвърлени и разпилени отпадъци, както и неизвозени контейнери с битови отпадъци в района от спирката на селото  до училище “Кирил и Методий”.                        17.08.2012г. РИОСВ гр. Враца       ...

Проект

Експерти от РИОСВ - Враца работят по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”     тук