Регионална Инспекция по околната среда и водите, гр. Враца обявява конкурс за коледно пожелание От 05.12.2012г. до 15.12.2012г.

Конкурса е насочен към всички активни деца, ученици или образователни организации в нашия град. Участниците имат свобода за своето оригинално коледно пожелание.   Изисквания за участие: -          име, презиме, фамилия на участника; -          пълен адрес по местоживеене; -          възраст; -          тел. за връзка;   Коледните пожелания ще се приемат в РИОСВ, гр. Враца на адрес: гр. Враца ул. «Екзарх Йосиф» №...

Публична покана

Публична покана за Доставка на “Интерактивен екран (вътрешен) и компютър за интерактивен екран”, във връзка с изпълнение на проект “Дейности по устойчиво управление на резерват “Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-Враца”, финансиран по оперативна програма  “Околна среда 2007-2013г. “ с бенефициент РИОСВ-Враца. Цялата документация...

РИОСВ - Враца проведе фотолов с ученици по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”

На 14.11.2012 г. /сряда/, от 12 часа РИОСВ - Враца проведе фотолов за ученици - любители на фотографията и природата. В местността “Манастирски дол” на територията на резерват „Врачански карст” децата с фотоапарати опитваха да уловят магията на природата. 13 ученици от 5-ти до 8-ми клас на СОУ „Христо Ботев” и 6 ученици представители на “Студио дигитален свят” към ЕГ „Йоан Екзарх” във Враца, взеха участие в...

Предстоят масови проверки за употребата на полимерни торбички в търговските обекти

Експертите на РИОСВ-Враца планират масирани проверки в търговската мрежа за разпространението на полимерни торбички, които ще стартират през първата половина на месец ноември 2012 г. Проверките са във връзка с изменението на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след...

Сигнал за изхвърляне на битови отпадъци в землището на с.Дърманци

             Във връзка със сигнал получен по телефона в РИОСВ-Враца на 09.10.2012г. за нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци в местността „Гнилата” в  землището на с.Дърманци е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Враца.             При проверката се констатира, че в местността „Гнилата” са депонирани незначително количество...

Сигнал за наличие на умряла риба в река Искър

Във връзка със сигнал, постъпил на зеления телефон в РИОСВ-Враца на 25.09.2012г., за наличие на умряла риба в река Искър в близост до ВЕЦ “Искра” в землището на гр. Роман, от експерти на РИОСВ-Враца, съвместно с представители  БДУВДР-Плевен и АРЛ-Враца е извършена незабавна проверка и пробонабиране. Извършен е оглeд на река Искър в района около ВЕЦ “Искра”, собственост на “Вария”...

Публична покана

Проверка по сигнал в с. Борован

 Експерти от РИОСВ – Враца, извършиха незабавна проверка в района на с.Борован по повод постъпил сигнал на зеления. телефон за изхвърлени битови отпадъци в централната част на селото. Установено е, че няма изхвърлени и разпилени отпадъци, както и неизвозени контейнери с битови отпадъци в района от спирката на селото  до училище “Кирил и Методий”.                        17.08.2012г. РИОСВ гр. Враца       ...

Проект

Експерти от РИОСВ - Враца работят по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”     тук