Ден на Земята

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северно американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България...

РИОСВ – Враца провежда “Конкурс за най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст”

Във връзка с изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., РИОСВ – Враца проведе “Конкурс за най-чисто населено място, граничещо с...

ДО 1 МАЙ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЖИВИ ОХЛЮВИ

Първи май е крайният срок, в който желаещите да разкрият пунктове за изкупуване на охлюви, може да подадат уведомление в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца. Изкупуването на охлюви може  да се извършва в периода 10 май - 30 юни. За целта  всеки  пункт трябва да е оборудван с хладно помещение, калибровано сито и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране на охлювите. Броят...

“Да изчистим България за един ден” 2013

          Инициативата "Да изчистим България за един ден”, подета от bTV през пролетта на 2011 г., е част от световното движение Let’s Do It World!, което стартира преди 4 години в Естония. Оттогава опитът "чистене на една държава за един ден" се предава от страна в страна. У нас над 322 000 души почистиха повече от 2500 мръсни зони и над 530 незаконни сметища в националната акция на 12 май 2012-а.   И през тази година МОСВ...

МОСВ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ

МОСВ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ ЗА РИСУНКА, РАЗКАЗ И ПРЕДМЕТ, ИЗРАБОТЕН ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ   За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”. Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да...

СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ В РАЙОНА НА ОРЕХОВА ГРАДИНА ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ПЕТРОЛ” ПО ПОСОКА ИЗХОДА ЗА ГР. СОФИЯ

След постъпил сигнал на зеления телефон в РИОСВ – Враца за замърсяване с отпадъци в землището на гр. Враца на 25.03.2013 г., бе извършена съвместна проверка от служители на РИОСВ -...

Проверка в село Згориград

След постъпил сигнал на електронната поща на РИОСВ – Враца за нерегламентирано депониране на земни маси и строителни отпадъци  в землището на село Згориград на 22.03.2013 г., бе...

ПРОВЕРКА В РАЙОНА НА РУДНИК „ПЛАКАЛНИЦА”

         Във връзка с постъпило запитване от общински съветник към Общински съвет – Враца относно: “извършване на дейности по добив и извозване на отпадъци от дейността на рудник „Плакалница” в землището на с. Згориград, общ.Враца на 15.03.2013г. бе извършена съвместна проверка в района на рудник „Плакалница” от представители на община Враца и експерти от РИОСВ – Враца. Рудник „Плакалница” е с преустановена дейност...

РИОСВ-Враца стартира Кампания за регистрация на диви животни

РИОСВ-Враца стартира Кампания за регистрация на диви животни, отглеждани извън зоологически градини и спасителни центрове, със срок до 31 декември 2013г. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2011г.)., всички собственици на диви животни, отглеждани на територията на област Враца са длъжни да ги регистрират в...

22 март 2013 - Световният ден на водата

       На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.  Инициативата за празнуване на Световния Ден на Водата се поражда през 1992 г. на Конференция на Обединените Нации на тема Екология и Развитие, проведена в Рио де Женейро, Бразилия. От тогава всяка година се организират събития в цял свят,...

Влажните зони и управлението на водите 2013

2 февруари всяка година е Световният ден на влажните зони. Темата на тазгодишния Световен ден на влажните зони е: «Влажните зони и управлението на водите»   По повод 2 – февруари 2013г. Световен ден на влажните зони, експерти  от РИОСВ – гр. Враца изнесоха Открит урок на тема:...

“Влажните зони и управлението на водите 2013”

  2 февруари всяка година е Световният ден на влажните зони. Темата на тазгодишния Световен ден на влажните зони е: «Влажните зони и управлението на водите»   По повод 2 февруари 2013г. Световен ден на влажните зони е изнесен Открит урок от експертите на РИОСВ – гр. Враца  на тема: «Грижи се за водата» в ІІІ а клас на начално...