ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на газо-кондензатно находище „ Койнаре”

РИОСВ Враца уведомява заинтересованата общественост, че в Инспекцията е предоставен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ на инвестиционно предложение за: „Разработване и усвояване на газо-кондензатно находище „ Койнаре” в блок А-Ловеч, включващо четири участъка : Борован, Враняк, Девинци и Садовец”, с възложител: „Дайрект Петролеум България” ЕООД, гр. София. Горепосочения Доклад за...