МОСВ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ

МОСВ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ ЗА РИСУНКА, РАЗКАЗ И ПРЕДМЕТ, ИЗРАБОТЕН ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ   За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”. Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да...

СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ В РАЙОНА НА ОРЕХОВА ГРАДИНА ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ПЕТРОЛ” ПО ПОСОКА ИЗХОДА ЗА ГР. СОФИЯ

След постъпил сигнал на зеления телефон в РИОСВ – Враца за замърсяване с отпадъци в землището на гр. Враца на 25.03.2013 г., бе извършена съвместна проверка от служители на РИОСВ -...

Проверка в село Згориград

След постъпил сигнал на електронната поща на РИОСВ – Враца за нерегламентирано депониране на земни маси и строителни отпадъци  в землището на село Згориград на 22.03.2013 г., бе...

ПРОВЕРКА В РАЙОНА НА РУДНИК „ПЛАКАЛНИЦА”

         Във връзка с постъпило запитване от общински съветник към Общински съвет – Враца относно: “извършване на дейности по добив и извозване на отпадъци от дейността на рудник „Плакалница” в землището на с. Згориград, общ.Враца на 15.03.2013г. бе извършена съвместна проверка в района на рудник „Плакалница” от представители на община Враца и експерти от РИОСВ – Враца. Рудник „Плакалница” е с преустановена дейност...

РИОСВ-Враца стартира Кампания за регистрация на диви животни

РИОСВ-Враца стартира Кампания за регистрация на диви животни, отглеждани извън зоологически градини и спасителни центрове, със срок до 31 декември 2013г. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2011г.)., всички собственици на диви животни, отглеждани на територията на област Враца са длъжни да ги регистрират в...

22 март 2013 - Световният ден на водата

       На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.  Инициативата за празнуване на Световния Ден на Водата се поражда през 1992 г. на Конференция на Обединените Нации на тема Екология и Развитие, проведена в Рио де Женейро, Бразилия. От тогава всяка година се организират събития в цял свят,...

Влажните зони и управлението на водите 2013

2 февруари всяка година е Световният ден на влажните зони. Темата на тазгодишния Световен ден на влажните зони е: «Влажните зони и управлението на водите»   По повод 2 – февруари 2013г. Световен ден на влажните зони, експерти  от РИОСВ – гр. Враца изнесоха Открит урок на тема:...

“Влажните зони и управлението на водите 2013”

  2 февруари всяка година е Световният ден на влажните зони. Темата на тазгодишния Световен ден на влажните зони е: «Влажните зони и управлението на водите»   По повод 2 февруари 2013г. Световен ден на влажните зони е изнесен Открит урок от експертите на РИОСВ – гр. Враца  на тема: «Грижи се за водата» в ІІІ а клас на начално...

РИОСВ – Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват “Врачански карст”

               РИОСВ - Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват “Врачански карст”. Алекс Георгиев, Кати Тихомирова и Ани Павлова от ЕГ„Йоан Екзарх” и Михаела Милчева, Геновева Тодорова и Светли Илиев от СОУ „Христо Ботев” получиха своите награди на официалното откриване на изложбата по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна...

РИОСВ – Враца ще награди най-добрите фотографии на учениците от проведен “фотолов”

РИОСВ - Враца организира изложба с фотографии на ученици от проведен “фотолов” в резерват “Врачански карст”. Изложбата ще бъде открита на 18.12.2012г. /вторник/ от 15.00 часа в информационния център на инспекцията. Ще бъдат представени фотографиите  на ученици от СОУ „Христо Ботев” и ЕГ „Йоан Екзарх” във Враца. Снимките са от проведен “фотолов” по рано през годината на територията на резерват “Врачански...

Награждаване на участници в Конкурса за "Коледно пожелание"

По повод Конкурса, организиран от Регионална инспекция по околната среда и водите за коледно пожелание каним всички участници на Нашето Награждаване на 17.12.2012г. от 16:00 часа в Информационния център на Инспекцията. Благодарим на всички за изключително интересните и вдъхновяващи творби! На Коледа се сбъдват чудеса и дано всички Ваши пожелания станат възможни!   Наградените участници са:

Пресконференцуя по повод изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”

На 13 декември 2012 г. в информационния център на РИОСВ – Враца се проведе начална пресконференция по публично представяне предвидените дейности по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”. На пресконференцията присъстваха представители на Областна администрация – Враца, Община...