РИОСВ-Враца стартира Кампания за регистрация на диви животни

РИОСВ-Враца стартира Кампания за регистрация на диви животни, отглеждани извън зоологически градини и спасителни центрове, със срок до 31 декември 2013г. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2011г.)., всички собственици на диви животни, отглеждани на територията на област Враца са длъжни да ги регистрират в...

22 март 2013 - Световният ден на водата

       На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.  Инициативата за празнуване на Световния Ден на Водата се поражда през 1992 г. на Конференция на Обединените Нации на тема Екология и Развитие, проведена в Рио де Женейро, Бразилия. От тогава всяка година се организират събития в цял свят,...

Влажните зони и управлението на водите 2013

2 февруари всяка година е Световният ден на влажните зони. Темата на тазгодишния Световен ден на влажните зони е: «Влажните зони и управлението на водите»   По повод 2 – февруари 2013г. Световен ден на влажните зони, експерти  от РИОСВ – гр. Враца изнесоха Открит урок на тема:...

“Влажните зони и управлението на водите 2013”

  2 февруари всяка година е Световният ден на влажните зони. Темата на тазгодишния Световен ден на влажните зони е: «Влажните зони и управлението на водите»   По повод 2 февруари 2013г. Световен ден на влажните зони е изнесен Открит урок от експертите на РИОСВ – гр. Враца  на тема: «Грижи се за водата» в ІІІ а клас на начално...

РИОСВ – Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват “Врачански карст”

               РИОСВ - Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват “Врачански карст”. Алекс Георгиев, Кати Тихомирова и Ани Павлова от ЕГ„Йоан Екзарх” и Михаела Милчева, Геновева Тодорова и Светли Илиев от СОУ „Христо Ботев” получиха своите награди на официалното откриване на изложбата по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна...

РИОСВ – Враца ще награди най-добрите фотографии на учениците от проведен “фотолов”

РИОСВ - Враца организира изложба с фотографии на ученици от проведен “фотолов” в резерват “Врачански карст”. Изложбата ще бъде открита на 18.12.2012г. /вторник/ от 15.00 часа в информационния център на инспекцията. Ще бъдат представени фотографиите  на ученици от СОУ „Христо Ботев” и ЕГ „Йоан Екзарх” във Враца. Снимките са от проведен “фотолов” по рано през годината на територията на резерват “Врачански...

Награждаване на участници в Конкурса за "Коледно пожелание"

По повод Конкурса, организиран от Регионална инспекция по околната среда и водите за коледно пожелание каним всички участници на Нашето Награждаване на 17.12.2012г. от 16:00 часа в Информационния център на Инспекцията. Благодарим на всички за изключително интересните и вдъхновяващи творби! На Коледа се сбъдват чудеса и дано всички Ваши пожелания станат възможни!   Наградените участници са:

Пресконференцуя по повод изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”

На 13 декември 2012 г. в информационния център на РИОСВ – Враца се проведе начална пресконференция по публично представяне предвидените дейности по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”. На пресконференцията присъстваха представители на Областна администрация – Враца, Община...

РИОСВ – Враца откри изложба с рисунки на ученици в Читалище “Развитие”

Днес 12.12.2012г. от 12 часа беше открита изложба с рисунки на ученици от проведен пленер в резерват “Врачански карст”, която е част от дейностите на РИОСВ – Враца по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното...

Сигнал за замърсяване на река Лева

Във връзка със сигнал постъпил на 10.12.2012г. в РИОСВ-Враца за замърсяване на река Лева от млекопреработващото предприятие на “Млечен рай-2” ООД в кв. Бистрец, от експерти на инспекцията и Акредитирана Регионална лаборатория /АРЛ/ – Враца е извършена незабавна проверка. Извършен е оглед на реката от мястото на заустване на отпадъчните води  на млекопреработващото предприятие до “Железния мост”. В...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА РИОСВ-ВРАЦА „ДЕЙНОСТИ ПО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ „ВРАЧАНСКИ КАРСТ”

РИОСВ-Враца, бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", организира пресконференция за представяне на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”. Проектът е с номер:  DIR-5113325-17-115 и е одобрен със Заповед № РД-529/02.07.2012г на МОСВ, по процедура за директно предоставяне на...

Регионална Инспекция по околната среда и водите, гр. Враца обявява конкурс за коледно пожелание От 05.12.2012г. до 15.12.2012г.

Конкурса е насочен към всички активни деца, ученици или образователни организации в нашия град. Участниците имат свобода за своето оригинално коледно пожелание.   Изисквания за участие: -          име, презиме, фамилия на участника; -          пълен адрес по местоживеене; -          възраст; -          тел. за връзка;   Коледните пожелания ще се приемат в РИОСВ, гр. Враца на адрес: гр. Враца ул. «Екзарх Йосиф» №...