РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март

С редица инициативи в два дни Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март. Мотото, под което светът ще отбележи 22 март е «Вода – Енергия», а посланието на Министерството на околната среда и водите във връзка с отбелязването на Световния ден на водата е «Всяка капка си...

19 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

          В периода 17-24 февруари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверки на 19 обекта във Враца, Оряхово и Криводол.             Извършени са комплексни проверки на «Хидком» АД и «Агротехчаст” АД, град Оряхово, като не са констатирани нарушения. Останалите обекти са проверявани във връзка с “Управление на отпадъците”, по...

РИОСВ- Враца разпредели на пет билкозаготвителя квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

            РИОСВ - Враца разпредели на пет билкозаготвителя квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. Разпределението на квотите стана след разглеждането на подадените документи и пред представители на РИОСВ - Враца, еколозите на общините в областта и Държавни горски стопанства и Регионална...

Проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ

19 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица             В периода 17-24 февруари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверки на 19 обекта във Враца, Оряхово и Криводол.             Извършени са комплексни проверки на «Хидком» АД и «Агротехчаст” АД, град Оряхово, като не са констатирани нарушения....

ЕКОЕКСПЕРТИ ПРОВЕРИХА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НЕГОДНИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

                        На 10 януари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверка на склад за съхранение на негодни препарати за растителна защита в местност „Пискавец”, землището на с. Косталево по постъпил сигнал, цитиращ информация в регионални медии. Информираме ви, че състоянието на обекта е следното: - в една от сградите в бивша...

ЕКОЕКСПЕРТИ ПРОВЕРИХА РЕКА МАЛЪК ИСКЪР ПО СИГНАЛ

              Експерти от РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Малък Искър, в района на село Средни рът, общ. Роман. След извършен оглед се констатира, че водите на реката са видимо бистри без следи от оцветяване. Установено е наличието на единични дребни екземпляри умряла риба. По...

ОБЕЗОПАСЕНИ СА 10 ГНЕЗДА НА БЯЛ ЩЪРКЕЛ ВЪВ ВРАЧАНСКО

          Десет гнезда на бял щъркел са преместени от стълбове на разпределителната мрежа за ниско напрежение върху платформи за периода септември – декември 2013 г. Гнездата се намират в териториалния обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца - три в с. Крушовица, четири в с. Гложене, две в с. Краводер и едно...

Изтича последния срок за заявяване участие в разпределение на билки

Остават 14 дни за подаване на заявления за участие в разпределение на билки получени от естествени находища под...

ЕКОЕКСПЕРТИ БРОИХА ПРИЛЕПИ ЗА СЕДМА ПОРЕДНА ГОДИНА

За седма поредна година екоексперти извършиха мониторинг на прилепи на територията на РИОСВ - Враца. На 14...

УЧЕНИЧКА ОТ СЕДМИ КЛАС СПЕЧЕЛИ ПЪРВА НАГРАДА В КОНКУРС ЗА ПОСЛАНИЕ

Паола Димитрова от 7 клас на ОУ “Васил Левски”, гр. Враца спечели голямата награда – фоторамка, в конкурс за еко-

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА РЕАГИРАХА НЕЗАБАВНО ПО СИГНАЛ ЗА ИЗКОПНИ РАБОТИ

РИОСВ – Враца извърши незабавна проверка след постъпил сигнал за нерегламентирано извършване на изкопни...

РИОСВ-ВРАЦА ИЗБРА ЕКО-ПОСЛАНИЕ ЗА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

            Точно 27 предложения за еко-послание са регистрирани за участие в конкурса на Регионалната инспекция по околна среда и водите във Враца. Най-активни сред участниците са учениците от Основно училище “Васил Левски” в град Враца. Жури, съставено от експерти от РИОСВ – Враца селектира трите най-сполучливи предложения. На първо място комисията класира Паола Димитрова от гр. Враца. Печелившото...