РИОСВ – Враца ще отбележи Денят на Земята с инициативи за деца и ученици

             Деца от ОДЗ “Българче” и СОУ “Христо Ботев”, заедно с експерти от РИОСВ – Враца, подкрепени от Агенция за закрила на детето, Враца и Природозащитен център «Натура» на 22 април отбелязаха Деня на Земята. Под мотото на тазгодишната кампания - Зелени градове, премина отбелязването на световния ден при най-малките. Възпитаниците на детска градина “Българче” със стихове, песни и танци показаха пред...

РИОСВ – Враца ще отбележи Денят на Земята с инициативи за деца и ученици

             Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца, подкрепена от Агенция за закрила на детето, Враца и Природозащитен център «Натура» на 22 април ще отбележат Денят на Земята. Тази година над един милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности, посветени на глобалната тема за годината: Зелени градове. Докато населението на света мигрира към градовете и мрачната...

РИОСВ – Враца награди победителите в конкурса за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

                Директорът на РИОСВ – Враца инж.Нели Вачева награди победителите в конкурса за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”. Конкурсът стартира през миналата година по повод 30 години от обявяването на резерват “Врачански карст”. Участие в него взеха 11 автора с 34 фотографии. Снимките бяха оценявани по строги критерии, основните от които са съответствие с темата, техническо изпълнение и...

Експерти от РИОСВ извършиха проверки през изминалата седмица

    26 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица           Eксперти от РИОСВ – Враца извършиха 6 извънредни и 20 планови проверки в община Враца, Криводол, Бяла Слатина и Мездра в периода от 31 март до 7 април.         Комплексни проверки са извършени на хипермаркетите от търговските вериги на...

РИОСВ – Враца ще награди участниците в конкурса за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

                    На 11 април 2014г. ще бъдат излъчени победителите в обявения миналата година конкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”. Награждаването ще се проведе от 11 часа в информационния център на РИОСВ – Враца. Участие в конкурса са взели единадесет автора, които са се представили с общо 34 фотографии. Всички творби, ще бъдат изложени за посетителите на информационния център в...

27 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

          Eксперти от РИОСВ – Враца извършиха 3 извънредни и 24 планови проверки в община Враца, Бяла Слатина и Мездра в периода 17-21 март.           При 24 от проверените обекти в направления “Контрол чистотата на въздуха”, “Контрол чистотата на водите”, “Управление на отпадъците” и “Биологично разнообразие и защитени територии” не са...

Деца и ученици, съвместно с РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен отбелязаха Световния ден на водата – 22 март

С децата от 2-ра група «Бърборино» на ЦДГ «Слънце», гр. Враца започнаха днешните мероприятия за отбелязване на Световния ден на водата. Пред гостите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, РЛ – Враца, към ИАОС, Природозащитен център «Натура» към ДПП «Врачански балкан» и Община Враца, децата научиха за кръговрата на водата, защо трябва и как могат да я опазят...

Отбелязване на Световния ден на водата – 22 март

Стартираха инициативи РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март                     С презентация и викторина за водата пред шестокласници от СОУ «Козма тричков», гр. Враца започнаха инициативите, с които РИОСВ – Враца, съвместно с БДУВДР – Плавен отбелязват Световния ден на водата. Чрез представянето на презентацията на тема «Водата – чудото на природата» и забавна...

РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март

С редица инициативи в два дни Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март. Мотото, под което светът ще отбележи 22 март е «Вода – Енергия», а посланието на Министерството на околната среда и водите във връзка с отбелязването на Световния ден на водата е «Всяка капка си...

19 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

          В периода 17-24 февруари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверки на 19 обекта във Враца, Оряхово и Криводол.             Извършени са комплексни проверки на «Хидком» АД и «Агротехчаст” АД, град Оряхово, като не са констатирани нарушения. Останалите обекти са проверявани във връзка с “Управление на отпадъците”, по...

РИОСВ- Враца разпредели на пет билкозаготвителя квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

            РИОСВ - Враца разпредели на пет билкозаготвителя квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. Разпределението на квотите стана след разглеждането на подадените документи и пред представители на РИОСВ - Враца, еколозите на общините в областта и Държавни горски стопанства и Регионална...

Проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ

19 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица             В периода 17-24 февруари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверки на 19 обекта във Враца, Оряхово и Криводол.             Извършени са комплексни проверки на «Хидком» АД и «Агротехчаст” АД, град Оряхово, като не са констатирани нарушения....